192 Hari Menuju MQK Nasional Ke VI Tahun 2017

IMG_20170126_203254_HDR

Balekambang, (26/1/2017). Perhelatan akbar Musabaqoh Qiroatil Kutub (MQK) tingkat Nasional ke VI tahun 2017 sudah di depan mata. Kegiatan yang akan berlangsung selama sembilan hari di Pondok Pesantren Roudlotul Mubtadiin Balekambang Jepara Jawa Tengah ini rencana akan dibuka langsung oleh Presiden RI Bapak Ir. H. Joko Widodo.

Bapak Mustamir Wildan selaku Ketua Pengurus Pondok Pesantren Roudlotul Mubtadiin Balekambang selaku tuan rumah menjelaskan, pelaksanaan MQK Nasional ke VI ini pelaksanaannya dimajukan dari rencana awal, yaitu semula bulan Oktober menjadi bulan Agustus.

Beliau juga menambahkan “kami selaku tuan rumah mulai berbenah untuk mempersiapkan kegiatan yang akan dihadiri oleh 4000 orang dari seluruh Indonesia, mulai dari pembangunan insfraktuktur, rapat koordinasi dan lain sebagainya.

Bapak Nurdin Lubis selaku Kabid. Pendidikan Ponpes Balekambang menambahkan, lomba baca kitab ini akan terbagi menjadi tiga marhalah (tingkatan.red) yaitu ula, wustho dan ulya. Selain lomba baca kitab nanti juga akan ada lomba debat Bahasa Arab, Bahasa Inggris, dan Eksibhisi. Mereka akan memperebutkan 402 thropy yang disediakan oleh Kementerian Agama RI.

Untuk kitab yang akan dilombakan antara lain:

Marhalah Ula (1) Fiqh : Matn Safînah an-Najâ, karya Sâlim Samîr al-Hadlary; (2) Nahwu : Matn al-Âjurrûmîyah, karya Abu Abdillâh Muhamad ash-Shanhâjî; (3) Akhlaq : Washâyâ al-Âbâ li al-Abnâ’, karya asy-Syaikh Muhammad Syâkir; (4) Tarikh : Khulâshah Nûr al-Yaqîn, karya ‘Umar ‘Abd al-Jabbâr; (5) Tauhid : Aqîdah al-‘Awâm, karya Ahmad Muhammad al-Marzûqi al-Mâliki.

Marhalah Wustho (1) Fiqh : Fath al-Qarîb al-Mujîb fî Syarh Alfâzh at-Taqrîb, karya Abû Abdillâh Syams ad-Dîn Muhammad Qâsim Al-Ghazziyy; (2) Nahwu : Nazhm al-Âjurrûmîyah (al-‘Imrîthî), karya Syarf ad-Dîn Yahyâ al-‘Imrîthî; (3) Akhlaq : Ta’lîm al-Muta’allim Tharîq at-Ta’allum, karya Burhân al-Islâm az-Zarnûjiy; (4) Tarikh : Nûr al-Yaqîn fî Sîrah Sayyid al-Mursalîn, karya asy-Syaikh Muhammad al-Khudhari Bik; (5) Tafsir : Tafsir al-Jalâlain, karya Jalâl ad-Dînal-Mahalliy & Jalâl ad-Dînas-Suyûthiy; (6) Hadis : Syarh al-‘Arba’în an-Nawawîyah, karya al-Imâm an-Nawawiy; (7) Ushul Fiqh : As-Sullam, karya Abdul Hakim; (8) Balaghah : Nazhm al-Jauhar al-Maknûn, karya Abd ar-Rahmân Shaghîr Al-Akhdlariy; (9) Tauhid : Risâlah Ahl as-Sunnah Wa al-Jamâ’ah, karya KH. Hasyim Asy’ari.

Marhalah Ulya (1) Fiqh : Fath al-Mu’în bi Syarh Qurrah al-‘Ain bi Muhimmât ad-Dîn, karya Ahmad Zain al-Dîn al-Malîbârî; (2) Nahwu : Syarh Ibn ‘Aqîl ‘alâ Alfîyah Ibn Mâlik, karya Bahâ’ ad-Dîn Abdullâh Ibn ‘Aqîl; (3) Akhlaq : Mau’izhah al-Mu’minîn min Ihyâ’ Ulûm ad-Dîn, karya asy-Syaikh Muhammad Jamâl ad-Dîn al-Qâsimiy ad-Dimasyqi; (4) Tarikh : ar-Rahîq al-Makhtûm, karya Shafiy ar-Rahmân al-Mubârakfûri; (5) Tafsir : Marâh Labîd li Kasyf Ma’nâ al-Qur’ân al-Majîd, karya asy-Syaikh Muhammad ‘Umar Nawawi al-Jâwî; (6) Ilmu Tafsir : al-Itqân Fî Ulûm al-Qur’ân, karya Jalâl ad-Dîn as-Suyûthiy; (7) Hadis : Riyâdh ash-Shâlihîn, karya al-Imâm Abû Zakariyya Yahyâ Syaraf an-Nawawi; (8) Ilmu Hadits : Manhaj Dzawî an-Nazhar Syarh Mazhûmah al-Atsar, karya Syekh Mahfud Termas; (9) Ushul Fiqh : Alluma’ fî Ushûl al-Fiqh, karya Abû Ishâq Ibrâhîm Aliy asy-Syairâziy; (10) Balaghah : Uqûd al-Jumân, karya Jalâl ad-Dîn as-Suyûthiy; (11) Tauhid : Hâsyiyah ad-Dasûqî ‘alâ Umm al-Barâhîn li as-Sanûsiy, karya asy-Syaikh Muhammad ad-Dasûqî. (BBQ)